titol

UN ÉSSER CURIÓS, QUE S'INTERROGA (continuació)

Anterior

4. TOTS SOM UNA MICA FILOSOFS

En certa manera, en el fons, tots som una mica filòsofs. Les preguntes filosòfiques apareixen de forma més o menys natural quan la nostra intel·ligència s'ha desenvolupat adequadament i ha aconseguit un cert grau de maduresa. Arriba un moment en què molta gent comença a pensar pel seu compte en problemes filosòfics: sobre allò que realment existeix, si podem saber alguna cosa, si una cosa és realment bona o dolenta, si la vida té algun significat, si la mort és el final.

Així doncs, en cert sentit de la paraula, tots els éssers humans som una mica filòsofs, perquè tots ens quedem perplexes davant el gran interrogant que és la nostra vida. Podem filosofar perquè el desig de saber, de comprendre està viu en nosaltres, com a éssers capaços de pensar lliure i racionalment que som. Tots els éssers humans són filòsofs perquè, d'una manera o una altra, tots adopten una certa actitud interrogativa davant el que els envolta.

5. L'ABAST DE LA PREGUNTA

Els humans «captem» el món a través dels sentits, però alhora necessitem «comprendre'l».  Des del començament  l'home ha buscat entendre l'univers i la seva pròpia existència.  Ha estat mogut per la tendència a saber, impulsat per la necessitat de comprendre la realitat, la immensitat i multidimensionalitat de la realitat. Necessitem conèixer la realitat per poder transformar-la i adaptar-la a les nostres necessitats.
Des de sempre l'actitud filosòfica, que ha estat anhel i afany de coneixement, ha intentat aconseguir respostes raonades a determinades qüestions que ens preocupaven. En aquest sentit els éssers humans s'han fet preguntes tals com: de què estan fetes les coses?, com es va originar l'Univers i quin serà el seu futur? què és la vida?, d'on venim i a on anem? qui  sóc jo?, té sentit la nostra vida? què és el bé o què és el mal? i unes altres per l'estil, de caràcter «transcendent» o «metafísic» sobre l'existència dels déus o d'una «vida» posterior a la mort, etc.

La pregunta sobre què és la realitat és la primera pregunta que ens plantejàrem però també qüestions radicals, les qüestions que afecten al conjunt de la realitat de la vida humana com a tal, només així es pot restablir la intel·ligibilitat del món i de la vida.  Si reflexionem sobre el que ens preocupa ens adonarem que hi ha un tipus de preguntes que també ens inquieten profundament i per a les quals no hi ha resposta científica, preguntes com Qui som?, Què fem en aquesta vida?, Hi ha una altra vida més enllà d'aquesta?, En la meva relació amb els altres tot val?, etc. I més encara, més enllà de la recerca de coneixement o de l'afany de saber, sempre s'ha cercat també com viure bé i com conviure en harmonia en aquest univers que ens acull.

El mite, la religió, la filosofia o la ciència han intentat donar resposta a aquestes preguntes. La filosofia és un tipus de saber, encara que no és l'únic, que pretén respondre aquestes preguntes tot intentant esbrinar el sentit últim de les coses, la vida i l'existència.

6. QUINES SÓN LES PREGUNTES?

Segons les distintes problemàtiques que s'intenten aclarir trobem distintes preguntes a les quals responen els diferents tipus de sabers. Quines són algunes de les preguntes fonamentals que l'home s'ha plantejat al llarg de la història?

 
SOBRE LA REALITAT
 • Què és això?, Què és la realitat? : Metafísica
 • De quins elements està composta i quins característiques tenen aquests? Ontologia

SOBRE EL CONEIXEMENT

Per a poder explicar la realitat cal conèixer-la. D'aquí sorgeix una nova categoria de preguntes:

 • Què és conèixer? : Partint del contacte amb la realitat construeixo una representació mental que la pretén "captar", "comprendre", "descriure",... Com sé jo que les meves idees es corresponen amb la realitat?, Quan són pura especulació o són veritat?
 • Com puc conèixer? ( mètode, facultats, validesa, què és la veritat? )
 • Què puc conèixer?
 • Té límits el meu coneixement?
 • Tipus de coneixement...
  Teoria del Coneixement, Gnoseologia o Epistemologia

SOBRE L'ÉSSER HUMÀ

 • Què som nosaltres? :
  1. ¿Què és l'ésser humà? (Anima i cos, ànima, cos,...)
  2. ¿Com és? (Bo, dolent, social, asocial,...)
  3. ¿Quin pes hi té la biologia i quin la cultura?, ¿Neix o es fa?
  4. ¿Existeix una naturalesa humana?, ¿Com és? (Inalterable o evoluciona)
   Aquestes qüestions les tracta d'estudiar l'Antropologia

L'ésser humà en la seva relació amb els altres

Considerant l'ésser humà en la seva relació amb els altres, en la seva vida en societat:

 • Com organitzar i governar la societat? :
  1. ¿Perquè vivim en societat?
  2. ¿Com ens organitzem?
  3. ¿Quins són els fonaments del poder polític?.
  4. ¿Quines són les formes de govern justes e injustes?
  L'anàlisi dels models existents i la proposta de models alternatius es realitzen des de la Polític
 • Com haig d'obrar en la meva relació amb els altres? (Egoisme, altruisme, tolerància, solidaritat, llei del més fort,...)
  Ètica

L'ésser humà en la seva dimensió de producció material

Analitzar l'acció humana en la seva dimensió de producció material:

 • Què és una obra d'art? (Què és el bell, el lleig, el sublim, l'horrorós, el sinistre, el ridícul, etc.?)
  L'anàlisi dels conceptes estètics lligats a les obres d'art: l'Estètica
 • Quina incidència té sobre la vida humana i la societat la tecnologia?
  L'anàlisi de les conseqüències que el desenvolupament tecnològic ha tingut sobre el ésser humà i el seu entorn es realitza des de la Filosofia de la Tècnica
 

Adaptació i síntesi a partir de: Apuntes de filofosía i altres materials i articles diversos.

 

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...