titol

EINES PER A ORIENTAR-SE EN TEMPS D'INCERTESA

orientacioDes de fa temps corren aires d'incertesa. Encara que sovint no en som conscients, estem immersos en una veritable transformació de les formes de vida tradicionals i de les mentalitats. Vivim en un món cada cop més complex on les seguretats han desaparegut, on els sòlids fonaments en què es basaven les nostres opinions han entrar en crisi, les bases sobre les que fins ara s'havien sostingut les nostres conviccions estan trontollant, fan aigua, és com si ens haguessin segat l'herba sota els peus, vivim temps d'incertesa. Davant aquest panorama sovint ens sentim perplexos, indecisos, insegurs… la perplexitat i incertesa que ens envaeix afecta molts àmbits de la vida i abasta aspectes essencials de la nostra vida ecològica, econòmica, política, social, cultural així com també la nostra dimensió individual o col·lectiva, personal i interpersonal…

A continuació abordem alguns temes de candent actualitat i que són objecte de debat social amb la intenció d'oferir elements i aportar perspectives que puguin contribuir a la reflexió personal, que puguin servir per ajudar a disposar de marcs de referència més amplis on situar la pròpia reflexió i centrar el debat que en torn d'ells s'està produint, tot contribuint així a la conformació de la nostra opinió personal amb major fonament.

Segons Aristòtil, excel·lent figura en l'àmbit del pensament humà, la gran tasca del savi és la de distingir. El saber diferenciar, separar o analitzar amb rigor les qüestions més urgents que se'ns presenten, és el camí més encertat per a assolir la claredat i la determinació necessàries per a donar llum i força a la seva resolució.

Avui per abordar qualsevol de les qüestió plantejades és necessari disposar de marcs de referència i d'orientació amplis que ens siguin útils per emmarcar la complexitat dels problemes, que ens serveixin per orientar-nos i navegar enmig de la creixent complexitat del món i la vida actuals i per fonamentar amb més precisió el nostre posicionament, per així poder encaminar-nos amb pas decidit i ferm cap a l'horitzó lliure i responsablement escollit.  

 
Si la “cultura personal” serveix per alguna cosa és quan aquesta ens és útil per ajudar-nos a orientar-nos adequadament en la vida.
 
 
 
 
 
 

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...