titol

LES RELACIONS HUMANES

Les presses, la poca disponibilitat de temps, la superficialitat, l'epidèrmic dels contactes, la manca de paciència per assaborir el present, el vertigen del ritme de vida que hem creat són circumstàncies pròpies de la nostra època que no ens ajuden a asserenar l'ànim per fruir i gaudir de les nostres relacions.

El tipus de societat que hem generat, que tants beneficis ens ha reportat en altres camps, ha incidit també en l'àmbit de les relacions humanes i ha fet entrar en crisi les nostres relacions.

DIVERSITAT DE RELACIONS QUE ESTABLIM ELS HUMANS

LES RELACIONS HUMANES:

 • Amb nosaltres mateixos (RELACIONS INTRAPERSONALS: Els éssers humans ens passem mitja vida dialogant interiorment amb nosaltres mateixos. )
 • Amb els altres (RELACIONS INTERPERSONALS: Relacions amb els altres ( rel. "interpersonals, rel. "humanes, rel. "socials" )
 • Amb el nostre entorn (RELACIONS AMB L'ENTORN: Relacions amb l'entorn natural, amb el medi geogràfic, ecològic. )
 • Amb el transcendent, amb l'esfera del diví (per als creients RELACIONS TRANSCENDENTS:Per als creients: relació amb el transcendent ( àmbit propi del sentiment transcendent i religiós; les religions com a llenguatge i vehicle de comunicació de l'home amb l'esfera del transcendent i del diví )

Relacions intrapersonals o la trobada amb un mateix:

 • Qui sóc jo?
 • Com em sento amb mi mateix?
 • Com em veig? Quina imatge
  en tinc de mi mateix?
 • M'aprecio, en valoro? Quin és el grau
  d'autoestima que em tinc?
 • Què pensen de mi els demés?
  Com em veuen els altres?
 • Quines són les meves aspiracions,
  els meus anhels, els meus somnis?
 • Quin és el meu projecte personal a la vida?
 • ...

Relacions interpersonals:

 • Afectives
 • Familiars
 • Veïnals
 • Amistoses
 • Amoroses, sexuals,...

Rel. Educatives – formatives:

 • Pares- fills
 • Educadors- educants
 • ...

Rel. Esportives, recreatives,
culturals,laborals, sindicals,
polítiques, religioses, humanitàries,
...

Relacions ecològiques:

 • De subsistència
 • De transformació
 • D'explotació
 • De preservació
 • De conservació
 • De degradació
 • ...

DÈFICIT DE FORMACIÓ EN RELACIONS HUMANES

Des de petits a l'escola aprenguérem els instruments imprescindibles del treball intel•lectual: la lectura, l'escriptura, el càlcul. A ells hi afegírem un conglomerat de coneixements teòrics i pràctics que sovint per a res ens serviren posteriorment en la vida. Però no ens ensenyaren quelcom que ens és absolutament imprescindible a tothom; quelcom que hem d'utilitzar tots els dies i a totes hores: a conèixer-nos, a comprendre'ns a nosaltres mateixos, a relacionar-nos amb els demés, a viure en harmonia amb nosaltres mateixos, amb la natura, amb el cosmos, ...

I no obstant això, la nostra felicitat, el nostre benestar, no solament material i econòmic, sinó afectiu i espiritual depèn en gran mesura de què aprenguem a expressar-nos cadascú tal com som, de què sapiguem conèixer-nos, de que sapiguem comprendre'ns a nosaltres mateixos i comunicar-nos adequadament amb els altres. En gran part, la satisfacció en la nostra vida personal està en funció de què sapiguem expressar-nos, relacionar-nos i comunicar-nos humanament amb els qui ens rodegen.

CRISI DE LES RELACIONS

Quin es el panorama d'aquestes relacions enmig del tipus de societat que hem creat? Quin és el balanç que en podem fer?

El plantejament utòpic de les societats industrialitzades de què el creixement econòmic "portaria l'abundància, el benestar i la felicitat per a tots", ha fet créixer les necessitats molt més ràpid que la possibilitat de satisfer-les, provocant una sèrie de crisis, no tan sols de naturalesa econòmica. El panorama que en resulta pel que fa a les relacions humanes no és del tot afalagador: crisis de les relacions entre els individus, crisis en les nostres relacions amb la Natura, en les relacions amb el nostre propi cos, amb l'altre sexe, amb la societat, amb la nostra descendència, crisi de la vida urbana, de l'hàbitat, de l'educació, etc. En resum, estan en crisi les relacions humanes, factor aquest oblidat per molts i fonamentalment a l'hora de valorar el grau de satisfacció de l'home enmig d'aquesta societat. Les relacions entre els individus són sovint individualistes i egoistes, moltes vegades agressives, afavorides pels estereotips que ens transmeten els mitjans de comunicació que ens fan creure'ns superiors als altres; pel clima social dominant que premia a qui destaca, de vegades a costa dels altres; pels mass-media que afavoreixen l'aparença i la superficialitat. El vertigen de la vida moderna, d'altra banda, condueix a un estrés, del qual després un s'ha d'"evadir" mitjançant l'alcohol, les drogues, la violència domèstica, el futbol, etc. Les nostres relacions amb la Natura estan també adulterades: la considerem com quelcom aliè a les nostres vides. Crisi de les relacions interpersonals, crisis de les relacions laborals, ...

Per a poder sobreviure de vegades s'han de realitzar jornades esgotadores, ritmes accelerats, presses irracionals o estar abocats a l'atur. Situacions que afavoreixen crisis nervioses, descompensacions personals. Aquestes crisis són també responsables de què les nostres relacions amb els altres siguin disharmòniques, agressives i individualistes. En elles sovint establim una comunicació moltes vegades "sorda". A nivell afectiu i sexual de vegades solem adoptar actituds egocèntriques. Les relacions amb nosaltres mateixos no sempre són del tot saludables: el consumisme ha calat profund i ens empassem tot el que ens llancen a través de la publicitat : fumem, bevem, mengem tot el que volen. Ens cuidem i arreglem com un moble vell: per fora moltes capes de vernís, i per dintre, pur corc. Si realment volem arribar a aconseguir un major grau de satisfacció personal en la nostra vida, no estaria de més que intentéssim harmonitzar aquests diversos àmbits que tant ens afecten a nivell personal.

Veure "PER UNES RELACIONS MÉS HUMANES"

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...