titol

L'Educació i aspiracions humanes

L'EDUCACIÓ I ASPIRACIONS HUMANES

 • “L'Educació ha de plantejar-se com a primera exigència que l'educant senti la necessitat d'una vida més plena, més perfecta, més autèntica perquè així esdevindrà més íntegrament home”.
 • “L'Educació és un procés d'humanització, per mitjà del qual esdevenim plenament humans”
 • “Un dels objectius de l'educació és ajudar a descobrir la necessitat d'una vida més plena, més perfecta.”
 • “L'Educació ha d'ajudar-nos a comprendre que el valor més alt és el d'esdevenir plenament éssers humans.”
 • “Educar-se és aprendre a dirigir amb sentit la nostra pròpia vida.”

L'EDUCACIÓ COM A PERFECCIONAMENT

 • “L'Educació és el perfeccionament intencional de les facultats específicament humanes" (GARCÍA HOZ)
 • "L'Educació és el desenvolupament de tota perfecció que l'home porta inscrita en la seva naturalesa" (KANT)
 • "Educar és donar al cos i a l'ànima tota la bellesa i perfecció de què som capaços" (PLATÓ)
 • "L'Educació ens apropa a la perfecció de la nostra naturalesa" (STUART MILL)
 • “Educar-se és millorar la pròpia qualitat com a individu, com a persona, com a ciutadà”

L'EDUCACIÓ, MITJÀ D'ESTRUCTURACIÓ, DE CONSTRUCCIÓ PERSONAL

 • "L'Educació és l'art de construir, organitzar, edificar i donar-se les formes necessàries" (HERBART)
 • “ Formar-se és donar-se forma, anar-se modelant un mateix, “con-formar-se”, fer-se a sí mateix.”
 • “L'home no és un individu acabat; està sempre fent-se, construint-se. Amb esforç i tenacitat ha d'anar modelant-se, polint-se, millorant-se, perfeccionant-se, fent-se.”
 • “L'Educació ha d'aconseguir que l'ésser humà no es detingui mai en el seu desenvolupament, que s'apropi cada vegada més a la veritat de la seva naturalesa, o sigui, de la seva personalitat, la qual no li és donada, sinó que serà l'assoliment emergent del seu esforç diari.”

EDUCACIÓ I REALITZACIÓ PERSONAL

 • “L'Educació és la resposta de l'home a les necessitats de créixer i desenvolupar-se.”
 • “L'Educació no crea l'home, l'ajuda a crear-se a sí mateix” (DEBESSE)
 • “L'Educació no es refereix a una edat de la vida, sinó a un estil de vida, a una manera d'ésser i d'estar en el món.”
 • “L'Educació és la tasca destinada a assolir la pròpia identitat, a descobrir veritables oportunitats de realitzar-se.”
 • L'Educació és l'actitud que no permet a l'home dir a un moment donat: "Ja m'he realitzat", sinó la de dir-se contínuament: "M'estic realitzant".
 • “L'Educació ha de permetre a cada home utilitzar la seva vida per a deixar aflorar totes les potencialitats de la seva original riquesa individual.”

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

 • "L'Educació és aprendre a aprendre"
 • “L'Educació ha de capacitar l'home per a reflexionar i actuar enfront dels problemes concrets, elaborant la seva pròpia solució i sense haver d'usar solucions preestablertes.”
 • “L'Educació és una nova forma de vida, que li permet a l'home viure el risc com una circumstància més, en la contínua recerca de si mateix, immers en el context social.”
 • “L'Educació implica un procés que condueix a descobrir l'home com part integrant del món, és a dir, capaç d'adaptació i transformació al mateix temps.”
 • “L'Educació consisteix en formar éssers humans en la llibertat, la justícia i la pau” (HUXLEY)

EDUCACIÓ I ETAPES DE LA VIDA

 • “L'Educació és l'adquisició dels sabers que possibilitin viure plenament cada etapa de la vida.”
 • “L'Educació ha de possibilitar a l'home viure plenament cada una de les etapes del desenvolupament de la seva personalitat.”
 • “L'Educació és un procés que no conclou amb l'acabament de l'escolaritat, sinó que continua durant tota la vida.”
 • “L'Educació consisteix a permetre que l'home desenvolupi totes les seves possibilitats en qualsevol moment de la seva vida.”
 • “L'Educació no consisteix a preparar l'home per al que ha de venir, sinó que possibilita una vida més plena, en cada etapa de la vida”

L'EDUCACIÓ COM A MITJÀ PER A ARRIBAR AL FI DE L'HOME

 • “L'Educació és el procés d'humanització, és a dir, d'espiritualització progressiva de l'home.”
 • "L'objectiu de l'educació és assegurar a l'home l'eternitat" (DANTE)
 • "La funció d'educar és preparar per a una vida completa" ( SPENCER )

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...