titol

ANAR MÉS ENLLÀ... DE L'APRENENTATGE ACADÈMIC

Per a pensar-hi
 
     
 

L'Educació és també un procés que ajuda a l'estructuració personal. A continuació presentem, a mode de síntesi, alguns dels eixos que han vertebrat i s'han desenvolupat al llarg de la present temporada: una més acurada aproximació a l'«antropos» a fi de millorar el coneixement sobre nosaltres mateixos, l'augment del nivell de consciència sobre les nostres necessitats, la importància de la trobada amb l'altre i del diàleg, l'important paper que juga l'Educació en la conformació de les persones, ...Transitar, en l'univers mental de cadascú, des dels seus interessos puntuals, particulars, immediats i concrets a l'interès per qüestions més àmplies i vitals, transcendint el purament immediat, és eixamplar els propis horitzons vitals i un signe de maduresa.

Front als valors imperants, des de l'Educació volem destacar i proposem per a viure els valors de la nova societat. Desitgem, des d'aquesta perspectiva, que les qüestions plantejades també us hagin pogut estar profitoses.

 

LA RECERCA DEL SENTIT

 

L'ésser humà té una disposició natural a buscar el sentit de les coses.  La vida ens surt a l' encontre despertant en nosaltres la sorpresa, la curiositat,  el desig de comprendre.

L'anhel, l'afany per la recerca del sentit empeny l'ésser humà a la recerca de l'autèntic que hi ha en el cor de la realitat, a la recerca de la veritat.

L'ésser humà està fet per l'infinit. Així som els éssers humans: insaciables en les nostres aspiracions; sempre tendint a més; sempre volent millorar; sempre esbrinant...

El sentit de la vida, la veritat o la felicitat, mai deixen de buscar-se. Són fars que dirigeixen la vida de les persones però que mai arriben a assolir-se plenament.

L'art de viure ens ajuda a descobrir al voltant nostre ocasions per a “l'enriquiment  personal”. L'art de viure amb autenticitat consisteix en aprendre a veure les realitats del nostre entorn no només com a objectes sinó també com a àmbits possibles d' "enriquiment" personal.

 

LA TROBADA AMB L'ALTRE, COM A IDEAL

 

Una persona sense ideal és com un vaixell sense timó enmig d'una tempesta. Quin és l'ideal que tenim en la vida, cap a on l'orientem la vida, quina és la meta?


"L'ésser humà és un ésser de trobada". Ens desenvolupem i perfeccionem com a persones en la mesura que som capaços de realitzar “trobades” de qualitat amb els qui ens rodegen. Un dels ideals de la vida humana consisteix en crear les formes més valuoses d'unitat i de trobada amb l'altre.


Hom pot  conviure amb una altra persona tota la vida i no obstant no trobar-se rigorosament ni una sola vegada. La trobada entre persones no és mera proximitat , sinó voluntat de comprendre's i de trobar-se personal, humanament. Tu tens voluntat de comprendre'm i jo tinc voluntat de comprendre't . Si tu i jo ens trobem de veritat els teus problemes són els meus problemes, les meves alegries són les teves alegries, les meves penes esdevenen les teves penes, ens comuniquem, quan això succeeix és meravellós. Quan hi ha autèntica  trobada hi ha veritable comunicació. Quan ens trobem de debò ens sentim satisfets, plens. I aquesta plenitud dóna felicitat. L' encontre autèntic dóna plenitud i felicitat.

 

ELOGI DEL DIÀLEG

 

Hi ha moltes persones que passen per la vida gairebé vegetant, sense reflexionar sobre la mateixa.  Reflexionar sobre les coses ajuda a viure-les millor. Per a realitzar-se com a persones  és indispensable conrear una certa “actitud filosòfica” davant la realitat.

Viure en filosofia és viure en actitud d'obertura i recerca constants.  L'"actitud filosòfica" davant la vida produeix el diàleg com a forma de comunicació. En el diàleg no hi ha victòria ni derrota. No hi ha lluita, no hi ha enemics. El silenci, l'escolta, la reflexió tranquil·la són ingredients essencials. Cada persona que intervé en el diàleg té la seva pròpia veritat, però respecta i valora la veritat de l' altre. La respecta perquè reconeix a l'altre com un amic amb el qual comparteix un mateix anhel: la recerca de l'autèntic i la veritat. I la valora perquè sap que només entrant en contacte amb altres veritats podrà anar qüestionant i completant la seva. On la discussió és una competició, el diàleg és cooperació.

El diàleg és una de les relacions humanes més boniques i gratificants que existeixen. És la festa de la consciència compartida. És la comunicació humana per excel·lència, doncs constitueix una autèntica recerca compartida de la veritat. I damunt és gratis.

 

PER A UNA ÀMPLIA I AUTÈNTICA FORMACIÓ

 

La vida i la societat  actuals  exigeixen persones, individus, ciutadans, cada cop més preparats, més ben formats, més "competents". 

Avui les necessitats formatives i els reptes educatius abasten una gran amplitud d'àmbits: laboral, professional, ocupacional, social, cívic, acadèmic, cultural, i també l'àmbit familiar, individual i personal.

Tot individu al llarg de la seva trajectòria personal desenvolupa, entre d'altres, 4 grans rols: com a individu, com a membre d'una estructura familiar, com a professional o treballador, com a ciutadà, entorn als quals una Educació autèntica, compromesa amb la persona i emancipadora s'hi hauria de sentir concernida i implicada.

Una societat de qualitat requereix de generacions adultes de qualitat capaces d'impregnar les noves generacions de la qualitat que elles mateixes han estat capaces d'assolir.
Els sistemes educatius haurien d'estar preocupats sobretot per formar persones  i no tan sols per formar ments... "Més val un escombriaire feliç que un savi desgraciat"

 

LA NOVA EDUCACIÓ

 

Avui en Educació el debat rellevant i important a realitzar és : què ensenyar i aprendre avui i per a què.

En el fons la intenció última de l'Educació és ajudar les persones a aprendre a viure: al davant nostre tenim tantes possibilitats que es fa inevitable aprendre a viure ara i aquí.

La nova Educació ha de forjar «persones plenes». Tota persona ha de ser capaç de donar-se un projecte de vida personal i socialment valuós i de dur-lo lliurement a la pràctica.

Una Educació plena hauria de ser integral i abastar tant la dimensió física, com l'afectiva, intel·lectual, personal,  social, ...

Alguns aspectes concrets a educar: afavorir l'autoestima, la satisfacció amb un mateix, la responsabilització, la formació de la voluntat, la capacitat de viure personalment alegre i satisfet, el cultiu de la reflexió i l'esperit crític, la capacitat per a seleccionar el rellevant, viure en harmonia amb els altres i amb el propi entorn, etc...

L'Educació hauria d'ajudar les persones a plantejar-se les qüestions decisives per a la vida, començant per ajudar a descobrir quines són les autèntiques necessitats que tenim com a humans. El Sistema Educatiu, més enllà inclús de vetllar per l'èxit escolar, hauria de preocupar-se per assegurar l'èxit «personal».

La GRAN FINALIDAD última de l'Educació  consisteix  en «ajudar a cada persona perquè arribi a ser capaç de formular el seu projecte personal de vida valuós i de dur-lo lliurement a la pràctica».

L'Educació té una gran responsabilitat: la d' ajudar a descobrir el sentit de la vida i de la realitat.

Aprendre significa aprendre's, val a dir, cercar des d'un mateix, cercar-se a si mateix per tal de construir la pròpia personalitat. Ser és crear-se. Saber és, sobretot, voluntat d'introspecció, recerca de la veritat des d'un mateix. 

 
LLIBERTAT I RESPONSABILITAT PERSONAL
 

Conscients o no, estem optant constantment;  sempre estem escollint; optant per  unes possibilitats i excloent-ne d'altres.

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...