titol

COMUNICACIÓ INTRAPERSONAL I INTERPERSONAL

COMUNICACIÓ INTRAPERSONAL
 

És produeix quan sovint la persona sosté un diàleg amb sí mateixa. Aquesta comunicació converteix a la persona en actor i espectador alhora i li permet endinsar-se en ella mateixa a través del seu autoconeixement, de la seva autoimatge i la seva autoaceptació.

 
Autoconeixement
 
Consisteix en un conjunt de capacitats, habilitats i coneixements  que es posseïxen sobre sí mateix, amb les quals s'actua davant diferents circumstàncies. L'autoconeixement sensibilitza a l'ésser perquè es percebi a si mateix com una unitat integrada de tipus biopsicosocial. Per mitjà d'aquestes habilitats la persona pot conèixer el seu:
  • Ser biològic. A través del seu cos: al veure'l, al tocar-lo, al sentir-lo; és a dir, ser un expert del seu cos.
  • Ser psicològic. Coneix les seves habilitats, desenvolupa la seva intel•ligència, utilitza la seva memòria, detecta els seus pensaments, evita els prejudicis, coneix les frustracions, viu la seva alegria, vivencia les seves emocions.
  • Ser social. Gràcies a ell vivencia les seves relacions, sap “la classe” de família que té, coneix com es relaciona amb els veïns, s'adona del tipus de tracte que té amb els qui es relaciona, sap com és la seva relació amb la seva parella i amb els seus companys de treball, etc.
Autoimatge
 

Gràcies a l'autoconeixement ens anem formant, al llarg dels anys, un autoconcepte, una autoimatge de nosaltres mateixos que pot ser positiva o negativa, estimulant o depriment, equilibrada o esbiaixada, verdadera o falsa.

A l'igual que el desenvolupament de la personalitat, la intel·ligència, l'anatomia, la coordinació motora, etc., l'autoimatge és un procés complex, que requereix d'autoreconeixements successius per a la seva conformació. Per tant : cap concepte o judici és més important per a una persona que el que ella mateixa es fa de sí mateix.

 
Autoaceptació
 

Quan la persona es reconeix, però es rebutja alhora, la comunicació amb sí mateix serà conflictiva i destructiva;  per a assolir una veritable autoaceptació, almenys es requereix de la pràctica de tres hàbits d'acceptació:

  • Acceptació del propi jo físic.
  • Estar en contacte amb els propis sentiments i no negar-los.
  • Aprendre a acceptar-se i perdonar-se.
 
C0MUNICACIÓ INTERPERSONAL
 

És la comunicació que establim amb el altres. És el mitjà pel qual la persona expressa al món exterior les seves idees, desitjos, inquietuds, coneixements, etc. Aquesta comunicació es veu afavorida o entorpida per la forma en què s'utilitza el llenguatge verbal i no verbal.

 

Adaptació i síntesi a partir de:

Articles diversos trets d'INTERNET

 
 
 

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...