titulo de la web

PERSEGUINT... QUINA CULTURA ?

No una simple instrucció acadèmica, laboral o professional... No una simple acumulació de sabers o coneixements... No una erudició cosmètica, ... sinó el bagatge personal necessari per veure el món i a nosaltres mateixos d'una altra manera.
"CULTURA" és obrir solcs en terra erma; és sembrar llavors fecundants i esmerçar-se perquè creixin, oblidant-se del "preu de la patata".
La "CULTURA": una eina per veure-hi d'una altra manera, per dirigir un nova mirada vers nosaltres mateixos i el nostre entorn.

La cultura és una cultivació, una roturació constant de la terra fèrtil que som, terra que posseeix potencialment tots els elements necessaris per a produir la germinació de tota classe de llavors

No serà cultura...per tant, la instrucció que es rep i que s'aprèn però que no s'assimila.

Si serà cultura allò que es rep, que s'incorpora, que provoca la maduració, que forma, - en sentit plàstic - i que passa a integrar-se en nosaltres com component propi.

La cultura és, doncs, una formació personal i no una mera informació teòrica i impersonal.

Ser cult... no és posseir una sèrie de coneixements teòrics, guardats en l'arxiu de la memòria. Conrear... no és emmagatzemar la llavor en el graner, sinó provocar la seva germinació i el seu creixement.

Les dades rebudes i memoritzats adquiriran dimensió cultural quan es sigui capaç de conjugar-les, imprimir-les un estat dinàmic i crear quelcom nou amb elles.

La cultura ha d'abandonar un errat caràcter estèril d'adorn floral, per a convertir-se en el que realment és, un mètode per conèixer-nos a nosaltres mateixos i modificar l'entorn en què vivim.

Com modificar el nostre entorn?

Mitjançant el coneixement de les lleis que regeixen la Natura es pot modificar i vèncer a aquesta.

La pròpia naturalesa de l'Home pot ser modificada i dominada mitjançant el coneixement de sí mateix.

Culturitzar-se...és conquerir la responsabilitat de la pròpia vida; és adquirir la consciència de la pròpia personalitat.

La Cultura és la més eficaç de les armes pacífiques... que defensen l'home contra l'opressió i l'engany; augmenta el seu poder i el condueix cap a l 'entranyable parcel.la de la seguretat.

La cultura és concebuda com transformació de la realitat.

Per això, l'educació ha de fomentar intensa i primordialment l'esperit crític i d'observació; això conduirà de forma espontània i permanent cap a totes les fonts de cultura.

Sense cultura pot haver Civilització, però no SOCIETAT.
Sense cultura pot haver Estat, però no POBLE.
Sense cultura pot haver individus, però no CIUTADANS.
Sense cultura pot haver, en definitiva, Organització pública, però no POLíTICA.

Ser "cult" és ser ric per dins. És tenir les claus per interpretar de forma correcta la vida humana. (Enrique ROJAS, metge humanista i catedràtic de Psiquiatria )


Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...