titulo de la web

LA CONCEPCIÓ DE LA VIDA, DEL SABER, DE LA CULTURA HA CANVIAT

La societat evoluciona vertiginosament, però els esquemes mentals dels individus particulars no evolucionen al mateix ritme, triguen en transformar-se. La societat per a la qual hem estat educats ja no existeix, s'ha transformat. En aquesta nova situació certs esquemes mentals heretats del passat ja no ens serveixen.

La societat ha experimentat profunds canvis durant el període de vida dels quals avui som adults i és previsible que el ritme de transformacions s'acceleri en tots els aspectes.

L'Educació Permanent ens obre les portes a una nova concepció del cicle vital, de l'Educació i la Formació, del ciutadà i de la seva funció social, del saber, de la cultura i del seu paper.

La societat evoluciona vertiginosament, però els esquemes mentals dels individus particulars no evolucionen al mateix ritme, triguen en transformar-se. La societat per a la qual hem estat educats ja no existeix, s'ha transformat. En aquesta nova situació certs esquemes mentals heretats del passat ja no ens serveixen.

La societat ha experimentat profunds canvis durant el període de vida dels quals avui som adults i és previsible que el ritme de transformacions s'acceleri en tots els aspectes.

L'Educació Permanent ens obre les portes a una nova concepció del cicle vital, de l'Educació i la Formació, del ciutadà i de la seva funció social, del saber, de la cultura i del seu paper.

 
 
L'"EDUCACIÓ PERMANENT": Un procés que busca l'eclosió de totes les virtualitats de l'ésser humà.
 
Avui dia ja no hi ha una etapa de la vida per aprendre, per preparar-se per a la vida, una etapa
La forma d'adquisició del saber s'ha transformat molt en els últims anys.
pròpiament escolar- etapa d'estudis i d'aprenentatge - i un temps per a l'acció, el temps pròpiament de la vida (la vida adulta) durant el qual es tractava de posar en pràctica, d'exercir, aquells aprenentatges que s'havien adquirit en el període pròpiament escolar o preparatori per a la vida ( concepció tradicional ).

La concepció actual és que, en el món actual, no hi han aprenentatges definitius, per a tota la vida; que el que en el seu dia vam aprendre a l'escola, avui requereix d'actualització, requereix un reciclatge, una posta al dia.

Avui la concepció de les coses ha canviat, començant per la mateixa concepció del saber, de l'educació, de la cultura i del seu paper... Segons la concepció tradicional, en educació per exemple, l'important era el desenvolupament de la capacitat memorística, l'acumulació del saber ( cultura “bancària” ); avui, pel contrari, l'Educació Permanent pretén ajudar-nos a comprendre que hem de desenvolupar-nos com a éssers humans, que hem d'exercitar, de desenvolupar, totes les nostres potencialitats: serà qüestió de desenvolupar no solament la intel•ligència, sinó també la creativitat, l'afectivitat i l'àmbit de les relacions personals i socials.

j028LA FORMACIÓ PERMANENT: un procés cultural que busca l'eclosió i el desenvolupament integral de totes les virtualitats i potencialitats de l'ésser humà, en cadascuna de les etapes de la seva vida. En cadascuna de les etapes, de les fases del cicle vital, el que està en joc és el nostre desenvolupament integral com a éssers humans. Al nostre voltant, el món i la societat estan en constant canvi, en constant transformació: la ciència i la tecnologia; els fenòmens de formació de les opinions, creences i valors; la forma d'adquisició del saber i del paper de la cultura; la relació entre els pobles i les cultures; les relacions interpersonales i fins a la mateixa intimitat de les persones.

Necessitem de nous aprenentatges, noves habilitats, noves competències, si no volem quedar absorbits per la maquinaria social. Necessitem posar-nos al dia i no solament en l'aspecte laboral o professional, sinó també social, relacional, cívic, polític, cultural, ecològic i també personal. La persona, en la seva etapa adulta, necessita també desenvolupar al màxim les seves potencialitats i assegurar el seu desenvolupament integral.

Necessitem, doncs, de formació permanent al llarg de tota la nostra vida.


 

Tot canvia: la mateixa concepció del "saber", de l'"educació", del "paper de la cultura" ha canviat, s'ha transformat.

 
Avui, ja no hi ha una etapa per aprendre, per preparar-se per a la vida - etapa d'estudis i d'aprenentatge - i un temps per a l'acció ( vida adulta ).
 

Necessitem posar-nos al dia i no solament en l'aspecte laboral o professional, sinó també social, relacional, cívic, polític, cultural, ecològic i també personal.

 

Serà qüestió de desenvolupar no solament la intel•ligència, sinó també la creativitat, l'afectivitat i l'àmbit de les relacions socials.

 
En cadascuna de les etapes del cicle vital, el que està en joc és el nostre desenvolupament integral com a éssers humans.

Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...