titol

CANVI DE PANORAMA / CANVI DE MENTALITAT

Som producte del nostre temps, cert; però en alguns aspectes vivim encara ancorats en el passat. Vam ser educats per a una societat que ja no existeix. Els temps estan canviant, però la mentalitat dels individus particulars triga en transformar-se.

Avui la concepció de la vida, del saber i de la cultura ha canviat. En aquesta nova situació certs esquemes mentals heretats del passat ja no ens serveixen. Necessitem d'una actualització, d'una posta al dia. L'EDUCACIÓ PERMANENT, entesa com a formació al llarg de tota la vida, vol ajudar a inserir-nos en aquesta necessària "reconversió social".

L'"EDUCACIÓ PERMANENT": Ens invita a descobrir el nou panorama i a eixamplar els nostres horitzons vitals

En aquest principi de segle estem vivint una veritable transformació en tots el ordres de la vida social. Som producte del nostre temps, cert; però en certs aspectes vivim encara en el passat. La societat evoluciona

vertiginosament, la mentalitat dels individus particulars però triga en transformar-se. La societat per a la qual hem estat educats ja no existeix, s'ha transformat; vivim ja en una societat molt diferent per a la qual no havíem estat preparats, la nostra mentalitat però, en certs aspectes, continua ancorada en el passat. Avui ens trobem enmig d'una societat dinàmica, oberta, globalitzada, democràtica, plural, en constant transformació, i això requereix d'un canvi de perspectiva i de mentalitat. En aquesta nova situació certs esquemes mentals heretats del passat ja no ens serveixen.

Així passa, per exemple, amb la pròpia concepció de la vida, del cicle vital humà, de l'educació, del ciutadà i del seva funció social, del saber, de la cultura i del seu paper. Vam estar educats al sí d'una societat estàtica i tradicionsl on tot estava orientat a la “preparació” per a la veritable meta del cicle vital: la vida adulta; tot l'esforç s'encaminava a l'obtenció d'un bon lloc de treball per assegurar una vida familiar material i econòmicament ben folgada. Formació i Educació es concebien com a sinòmins i aquesta s'entenia com a ensenyament, com a “instrucció”, ( el mercat de treball requeria d'una mà d'obra instruïda

La concepció del cicle vital, de l'educació, del ciutadà, de la cultura i del seu paper han canviat.

qualificada; els criteris de valoració d'aquesta qualificació sovint estaven en funció de l'acumulació de sabers, de coneixements; la seva obtenció es realitzava per mitjà dels mètodes de l'ensenyament tradicional; la cultura es concebia com acumulació, emmagatzematge de dades i coneixements; els estudis tenien molt a veure amb la carrera per a l'obtenció de la “meritocracia” com a forma d'aconseguir un bon lloc de treball i d'escalar posicions en l'escala social i no importava tant, quedava en un segon pla, el propi desenvolupament personal i humà. Aquest tipus d'ensenyament sovint va crear homes i dones conformistes, éssers individualistes, no solidaris, no persones lliures i creatives ( “Per què aspirar a més si ja disposo d'una bona situació laboral, econòmica i frueixo d'una bona posició social”?... sovint es respirava ( i es respira encara en l'ambient social ).

El panorama en les últimes dècades ha anat canviant i la cultura avui s'ha convertit en un producte de consum més: cursos d'idiomes, cursets d'informàtica, macramé, tallers de plàstica, de teatre, de cuina, parelles lingüístiques, xerrades, debats, tertúlies, cursets i més cursets, tallers de tota mena, programes d'educació formal, presencial, i semi-presencial, a distància, autoformació, formació continua, ocupacional, activitats formatives, lúdiques, recreatives, sortides mediambientals, sortides i viatges culturals,... la nòmina és llarga; benvingut sigui el consum cultural, però el perill de passar de la passivitat tradicional de fa unes dècades a caure en un “consumisme cultural” sense sentit, planeja sobre l'horitzó.
Una nova mentalitat està emergint

Avui l'escenari és un altre i la manera de fer front a aquestes realitats ha canviat, s'ha transformat. En front de tota aquesta concepció, actualment emergeix una nova mentalitat: l'Educació Permanent ens obre les portes a una nova concepció del cicle vital, de l'Educació i la Formació, del ciutadà i de la seva funció social, de la Cultura i del seu paper, presentant-nos al davant nostre el nou panorama, un nou escenari social i cultural, invitant-nos a emprendre el nou camí, i encoratjant-nos a eixamplar els nostres horitzons existencials.

Els adults d'avui, que van créixer en una societat estàtica, necessiten per a ser plenament adults, una profunda reconversió per a no ser absorbits per la maquinària social.

L'EDUCACIÓ PERMANENT ens obre les portes a una nova concepció de la vida, presentant-nos el nou escenari social i cultural, i invitant-nos a eixamplar els nostres horitzons existencials.

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...